Energia

OPAŁ, WĘGIEL, KOKS, GAZ, BENZYNA, ROPA, OLEJ NAPĘDOWY, OLEJ OPAŁOWY, WIATRAKI, ENERGIA SŁONECZNA, SOLARY